Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Fundacji jest:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- działalność charytatywna,
- ochrona i promocja zdrowia,
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
- promocja i organizacja wolontariatu.
- działania w sferze sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych,
- działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych.


W zakresie powyższego przedmiotu działalności Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez:
- organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej dla osób niepełnosprawnych,
- pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, lub innych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi lub chorymi, jak i z ich rodzinami,
- ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych lub chorych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych lub chorych,

b) w zakresie działalności charytatywnej poprzez:
- pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, lub innych,
- organizowanie kwest pieniężnych,
- organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą,
- pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,

c) w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez:
- prowadzenie terapii artystycznej a w tym organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych, jak też prowadzenie warsztatów terapii artystycznej,

d) w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
- organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej dla osób niepełnosprawnych,
- pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych albo chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i z ich rodzinami,
- ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
- organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych,
- przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym 

e) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez:
- organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej dla osób niepełnosprawnych albo chorych,
- organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie utworów osób niepełnosprawnych albo osób chorych,
- przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym lub chorym.

f) w zakresie promocji i organizacji wolontariatu poprzez:
- współorganizowanie gali wolontariatu,
- organizowanie innych akcji wspierających wolontariat w tym w środkach masowego przekazu.

g) w zakresie działania w sferze sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych poprzez:
- uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno – sportowych,
- uczestnictwo osób niepełnosprawnych w letnich i zimowych obozach rekreacyjno-sportowych,
- promocja sportu osób niepełnosprawnych.

h) w zakresie działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych poprzez:
- uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno – turystycznych,
- uczestnictwo osób niepełnosprawnych w letnich i zimowych obozach rekreacyjno-turystycznych,
- promocja turystyki osób niepełnosprawnych.

 

Fundacja realizuje swe cele także poprzez:
- współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji;
- współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami fundacji.


Wstecz pdf

Podmiot udostępniający : Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”


Data publikacji : 23.08.2010 Data modyfikacji : 20.03.2014
Liczba wyświetleń tekstu : 10612

Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2024, godz. 15:32 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”