Kontrole

12.12.2014 Kontrola problemowa przeprowadzona przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie- Wydział Polityki Społecznej

W dniach 22 i 23 lipca 2014 została przeprowadzona kontrola problemowa przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie- Wydział Polityki Społecznej, której przedmiotem była prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej.


12.12.2014 Kontrola sanitarna przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

W dniu 22 maja 2014 przeprowadzona została kompleksowa kontrola sanitarna przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, która dotyczyła stanu sanitarno-higienicznego obiektu oraz postępowania z odpadami medycznymi.


11.12.2014 Kontrola podatkowa przeprowadzona przez Dział Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego Kraków- Krowodrza

W dniach od 04.04.2013 do 12.04.2013 została przeprowadzona kontrola podatkowa przez Dział Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego Kraków- Krowodrza , której przedmiotem było sprawdzenie zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za okres 01.09.2009 r.-30.11.2009 r.


21.12.2011 Kontrola problemowa przeprowadzona przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III.431.105.2011

W dniach od 16.11.2011r. do 6.12.2011r. została przeprowadzona kontrola problemowa przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III.431.105.2011, której przedmiotem było rozliczenie środków publicznych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osob fizycznych na działalnosć pożytku piublicznego.


21.12.2011 Kontrola przeprowadzona przez Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniach od 30.09.2011 do 03.10.2011

Kontrola przeprowadzona przez Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniach od 30.09.2011 do 03.10.2011


04.03.2011 Kontrola Inspektora Kontroli ZUS – styczeń 2011

W dniach 4-7 stycznia 2010 r., 10-14 stycznia 2010 r., 17-18 stycznia 2010 r. oraz 21 stycznia 2010 r. przeprowadzona została kontrola przez upoważnionego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


23.08.2010 Przeprowadzone kontrole zewnętrzne w 2010 r.

10-13 maja 2010 r. – przeprowadzona została kontrola przez upoważnionych pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, której przedmiotem była ocena sposobu przeprowadzenia i rozliczenia środków pozyskanych ze zbiórki publicznej prowadzonej na podstawie Decyzji MSWiA nr 79/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. oraz Decyzji nr 86/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r.


Data ostatniej aktualizacji: 11.03.2024, godz. 15:32 :: Licznik odwiedzin: 720.704
2002-2024 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”